اسپیس فریم30*30

سازه اسپیس فریم 30*30 با تمام مشخصات اسپیس فریم 15 ، فقط با سطح مقطع بزرگتر تولید شده که این امر باعث شده که وزن بیشتری داشته باشدو مزیت آن علاوه بر زیبایی منحصر به فردی که دارد ، قابلیت نصب غرفه و سایر سازه ها با دهنه هایی به طول 7 الی 12 متر  را دارا می باشد. و همچنین این سازه قابلیت تحمل وزن زیادی داشته که این امر باعث گردید در اکثر نمایشگاههای لوستر که از سازه به عنوان آویز استفاده می شود از این  سازه اسپیس فریم استفاده می شود .

همچنین از سازه اسپیس فریم 30*30 برای ایجاد طبقه دوم نیز می توان استفاده کرد، ساخت استیج هایی با ارتفاع زیاد و مسقف و بدون ستون ،با سازه اسپیس فریم 30*30 به صورت ایده آل ساخته می شود .

سازه اسپیس فریم 30*30 توسط شرکت های انگشت شماری تولید شده که این شرکت افتخار دارد یکی از این شرکت ها باشد.

اگر می خواهید سازه و غرفه و استیج شما در بهترین ، محکترین و زیباترین حالت باشد از سازه اسپیس فریم 30*30استفاده کنید

اسپیس فریم 30*30 تقریبا بی رقیب در ساخت غرفه با ارتفاع زیاد و طول بدون ستون و زیبایی می باشد.